پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
حمیدرضا خاوری [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، مهدی زارع[استاد مشاور]
چکیده: امروزه صرفاً با بکارگیری اطلاعات زمین شناسی سطحی نمی توان منابع معدنی را شناسایی نمود. روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های مناسبی می باشند که در پی جویی و اکتشاف ذخایر معدنی کارایی بالایی دارند. در این پژوهش نیز برای اکتشاف کانسار مس در اندیس معدنی آسمانو که در محدوده شهرستان شاهرود، در کیلومتر 85 محور شاهرود- مشهد واقع شده؛ از روش های ژئوفیزیکی مقاومت سنجی الکتریکی، قطبش القایی و الکترومغناطیس با فرکانس بسیار پایین استفاده شده است؛ تا وجود کانی سازی های احتمالی زیر سطحی مشخص گردد. در این تحقیق هدف بر آن است که با برداشت، پردازش، تفسیر و تلفیق داده های ژئوفیزیکی بدست آمده، مناطق امیدبخش احتمالی شناسایی و نقاط بهینه جهت حفاری معرفی گردد. در این راستا 3 پروفیل اکتشافی جهت برداشت داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی در راستای شمال- جنوب با آرایه دوقطبی- دوقطبی، به طول هر کدام 220 متر برنامه ریزی شد، همچنین برای بررسی بهتر پروفیل چهارمی در راستای عمود بر پروفیل های قبلی اجرا شد. برداشت داده های VLF نیز با فواصل ایستگاهی 5 متر بر روی این پروفیل ها صورت گرفت. در ادامه داده های ژئوالکتریک توسط دو نرم افزار RES2DINV و ZondRes2D مدل سازی وارون دوبعدی شدند. داده های VLF نیز توسط نرم افزارهای KHFFILT و VLF2DRES به صورت کیفی و کمی بررسی شدند. برای دید بهتر از منطقه و ارتباط داده های بدست آمده از پروفیل های موجود، اطلاعات روش های مختلف به صورت تصاویر سه بعدی پردازش شدند. نتایج حاصل نشان می دهند که منطقه مورد مطالعه دارای شکستگی ها و گسل های فراوان در امتداد شمال خاوری- جنوب باختری وجود دارد و احتمال کانی زایی مس به صورت پراکنده در شمال و جنوب منطقه در عمق بیش از بیست متر و همچنین به صورت رگه ای در امتداد شرقی- غربی وجود دارد. در انتها نقاط بهینه حفاری جهت مطالعات مستقیم کانی سازی منطقه معرفی گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندیس مس آسمانو #روش مقاومت ویژه #روش قطبش القایی #روش الکترومغناطیس VLF #مدل سازی وارون

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)