پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
علی تبریزی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محسن کریمی [استاد مشاور]
چکیده: در سی سال اخیر طرحهای مطالعاتی و اجرایی تامین، انتقال و تصفیه آب مطابق با رشد روز افزون جمعیت و گسترش سایر تاسیسات زیر بنایی و توسعه شهری انجام نشدهو لذا در سالهای آینده برای تامین آب مورد نیاز شهر تهران با حالتی بحرانی تر مواجه خواهد شد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)