پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محسن لطیف کار [پدیدآور اصلی]، علیرضا عرب امیری[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: در منطقه خضرآباد واقع در حدود 40 کیلومتری غرب شهرستان یزد، وجود پتانسیل های متعدد کانی زایی مس و آهن سبب شده است تا در نقاط مختلف این منطقه به خصوص در نواحی جنوبی آن، بررسی های مختلف زمین شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی صورت گیرد. مهم ترین معادن مس در این منطقه، معادن مس علی آباد و دره زرشک می باشد؛ که در بخش های جنوبی منطقه قرار گرفته اند. با وجود اثبات پتانسیل اقتصادی مس در بخش های جنوبی این منطقه، هنوز سایر بخش ها از جمله بخش های شمالی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و مطالعات اکتشافی جدی در این بخش-ها صورت نگرفته است. در این عملیات اکتشافی که به منظور اکتشاف مس در منطقه مذکور، انجام شد؛ با استفاده از روش های الکتریکی پلاریزاسیون القایی (IP) و مقاومت ویژه ، ابتدا در مرحله پی-جویی ، تعداد سه پروفیل با آرایش مستطیلی در محدوده ای به وسعت بیش از 38 هکتار جهت شناسایی مناطق امیدبخش از نظر احتمال وجود زون هایی که در آن ها کانی زایی اتفاق افتاده، برداشت شد؛ سپس به منظور بررسی دقیق تر زون های مورد نظر و تعیین ابعاد و عمق ذخیره احتمالی، تعداد 5 پروفیل دوقطبی – دوقطبی با طول های متفاوت برداشت شد. در مرحله بعد داده-های جمع آوری شده با نرم افزارهای Res2dinv و Zondres2d مورد پردازش و مدل سازی قرار گرفت. از تفسیر نتایج به دست آمده و مقایسه مدل ها با رخنمون های موجود در منطقه این گونه اثبات شد؛ که کانی زایی احتمالی در محدوده مورد مطالعه بر روی یک ناحیه دگرسانی با روند شمال شرقی- جنوب غربی اتفاق افتاده است. این کانی زایی بیشتر به صورت رگه ای و به مقدار کمتر به صورت پورفیری ایجاد شده است. به طوری که نواحی با کانی زایی رگه ای دارای مقاومت ویژه کمتر و شدت بارپذیری بالاتری می باشند. در نهایت براساس مدل سازی های صورت گرفته در محدوده اکتشافی به منظور بررسی عمقی توده معدنی و تعیین ذخیره کانسار، چندین نقطه جهت حفاری عمقی پیشنهاد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاریزاسیون القایی #کانی زایی مس #آرایش مستطیلی #آرایش دوقطبی- دوقطبی #محدوده معدنی خضرآباد.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)