پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
نیما نیری [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: یک استفاده جالب از شبکه عصبی استفاده آن برای تصمیم گیری درباره نوع حوادث (زمین لرزه، آتشباری معدن و توده انباشته و واکنش های شیمیایی و غیره) با توجه به داده های زلزله شناسی است...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)