پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
مهدی چاکری [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علیرضا عرب امیری[استاد مشاور]
چکیده: پایان نامه حاضر پژوهشی درباره مدل سازی عددی وارون روی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی می باشد. داده ها در منطقه ای با تپه های متعدد در نزدیکی شهرستان انار در استان کرمان با دستگاه ABEM SAS1000 و به صورت دو بعدی برداشت گردید...... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)