پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سید بهنام موسویان [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: با افزایش روزافزون جمعیت و تردد بیش از پیش وسایل نقلیه موتوری، احتمال تصادفات و مرگ و-میر روز به روز در حال افزایش است. به این مسئله باید شرایط نامساعد جوی را نیز اضافه کرد. لذا برای کاهش خسارت های مالی و جانی باید راهی اندیشید. افزایش جاده های زمینی و ابنیه فنی مربوط به آنها از جمله تونل ها و پل ها، مطابق با استانداردهای جهانی از راه کارهای مذکور می باشد. در پروژه حاضر طراحی سیستم نگهداری موقت تونل گردنه رخ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. در این تونل، حفاری از دو سمت ورودی وخروجی انجام شده است. در سمت ورودی تونل جنس سنگ از نوع سنگ ‌آهک خاکستری ماسیو و ضخیم لایه و در سمت خروجی تونل از نوع آهک مارنی سبز تا سیاه نازک ‌لایه می باشد. در میانه های تونل نیز به سنگ‌آهک برشی و کنگلومرای آهکی با میان لایه‌های آهکی برخورد شده است. لذا پس از تقسیم بندی مسیر تونل به 13 ناحیه (Z1 تا Z13) و 2 زیر ناحیه (Z1-2 و Z13-2)، میزان جابجایی های عمده در دیواره ها، کف و سقف تونل قبل و بعد از نصب سیستم نگهداری اولیه به روش های تجربی، تحلیلی (تحلیل اندرکنش) و عددی (نرم افزار UDEC) محاسبه شده است. نرم افزار UDEC یک برنامه تحلیل دو بعدی است که بر مبنای روش المان های مجزا برای تحلیل مکانیک سنگی محیط های ناپیوسته تهیه شده است. این نرم افزار واکنش یک محیط ناپیوسته (به عنوان مثال: سنگ تکتونیزه و به شدت درزه دار) را در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی شبیه سازی می کند. به همین دلیل از UDEC در این پروژه استفاده شده است. اطلاعات لازم در نرم افزار UDEC مدول الاستیسیته، ضریب پواسون، زاویه اصطکاک داخلی، مقاومت فشاری، GSI، چسبندگی، ارتفاع روباره، مشخصات درزه ها، مشخصات سیستم نگهداری می باشند. با وارد کردن این اطلاعات برای هر مقطع و اجرای برنامه، مقدار ریزش های سقف، کف و دیواره ها قبل و بعد از نصب نگهداری محاسبه شده است. بیشترین جابجایی مربوط به زون های Z5، Z13 و Z13-2 می باشد که باعث ریزش در سقف و دیواره ها می شود. برای سیستم نگهداری اولیه در این زون ها علاوه بر استفاده از شاتکریت، شبکه منظم پیچ سنگ و همچنین قاب فلزی پیشنهاد شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#UDEC #گردنه رخ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)