پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
اندیشه علی مرادی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، رضا نادری[استاد راهنما]، مجتبی زادصالحی [استاد مشاور]
چکیده: در حفاری های زیرزمینی عمیق، پیش بینی موقعیت ساختاهای مخاطره آمیز ژئوتکنیکی با مقیاس کوچک همچون گسل ها در شرایطی که صرفاً از روش های اکتشاف سطحی استفاده شود، تقریباً غیر ممکن است. بنابراین برای بسیاری از تونل ها، اکتشاف در جلوی سینه کار تونل امری اجتناب ناپذیر است.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)