پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
نیما نیری [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سید ابراهیم حسینی [استاد راهنما]، سید رحمان ترابی[استاد مشاور]
چکیده: امروزه با افزایش جمعیت و اشتغال سطح زمین توسط تاسیسات روی سطحی و به دلیل کمبود فضاهای زیرزمینی اهمیت ویژه ای یافته اند و استفاده از آنها روز به روز افزایش یافته است. پس از طراحی و اجرای این فضاها مهمترین مساله پایداری فضاهای زیرزمینی می باشند، که هر ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)