پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
مهدی رحمانی جوینانی [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، ابراهیم شاهین [استاد مشاور]
چکیده: جهت اکتشاف مواد معدنی فلزی بخصوص از نوع پراکنده در یک ناحیه، استفاده از روشهای پلاریزاسیون القایی به همراه مقاومت ویژه امری عادی و ضروری است که در نتیجه مناطق احتمالی دارای کانه فلزی مشخص می گردد. اما جهت تفسیر صحیح داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی به منظور ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)