پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
عباس مسگری وش [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، مژگان زارعی نژاد [استاد راهنما]
چکیده: با توجه به روند رو به رشد استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تلفیق داده های اکتشافی جهت تهیه نقشه پتانسیل معدنی، در این پایان نامه از GIS جهت تهیه نواحی امید بخش کانی زایی مس پرفیری و طلای اپی ترمال در محدوده خان کندی - اینچه از برگه ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)