پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
حمید جهانشاهی [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، محمد جوانشیر [استاد مشاور]
چکیده: یکی از مهمترین و پیچیده ترین تصمیم گیری ها در عملیات معدنکاری، انتخاب روش استخراج مناسب می باشد، زیرا انتخاب نادرست روش استخراج ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. تکنیک های پیشین انتخاب روش استخراج بیشتر بر اساس تجربیات حاصل از معادن و کانسار های مشابه و یا روشهایی که در یک منطقه خاص به کار گرفته می شد، استوار بود.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)