پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
نرگس محبوبی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]
چکیده: ژئوفیزیک گمانه ای که به صورت وسیع در اکتشاف نفت استفاده می شود در اکتشاف زغال نیز به کار برده می شودو زغال به عنوان سوخت در صنعت متالورژی مورد تقاضای زیاد استو بنابراین تعیین درجه کک شوندگی زغال که معمولاً در مرحله اکتشاف بایستی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)