پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
آزاده آگاه [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، سید هاشم طباطبایی رئیسی [استاد راهنما]، فرامرز دولتی ارده جانی (استاد مدعو)[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به نقش حیاتی ذخایر هیدروکربوری در اقتصاد کشورمان، اکتشاف آن ها با روش های کارامد ضروری به نظر می رسد. امروزه صرفاً به کارگیری اطلاعات زمین شناسی نمی توان ذخایر هیدروکربوری مدفون را جستجو نمود. روش های ژئوفیزیکی از جمله روش های مناسبی می باشند که در ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)