پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
روح الله علیپور کفشگر [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، محمد کاظم حفیظی [استاد راهنما]
چکیده: روش مقاومت ویژه یکی از پرکاربرد ترین روش های ژئوفیزیکی برای اکتشاف منابع آب زیر زمینی، تعیین آلودگی های زیست محیطی و ارزیابی ساختگاه های سازه های مهم مهندسی است. در این روش برای اندازه گیری مقاومت ویژه زمین از آرایه های مختلف الکترودی استفاده می شود که هر ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)