پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
فاطمه طهماسبی [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]
چکیده: روش مگنتوتلوریک یک روش ژئوفیزیکی الکترومغناطیس با چشمه طبیعی می باشد. این روش به دلیل برخوردار بودن از عمق نفوذ خوب و عدم نیاز به حمل منبع مولد امواج نسبت به سایر روش های ژئو الکتریکی دارای برتری می باشد. این روش در اکتشاف ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)