پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
آزاده آگاه [پدیدآور اصلی]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: سنجش از دور فن جدیدی است که بر اساس آن می توان به کمک ماهواره هایی که در مدار زمین قرار دارند، به مطالعه زمین پرداخت. به کمک این ماهواره ها، از اشیاء یا پدیده های زمینی از فاصله دور اطلاعات ارزنده ای بدست می آید، سپس ... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)