پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
حسین پشملو [پدیدآور اصلی]، علی مرادزاده[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد مشاور]
چکیده: در بخش معدن همواره حوزه اکتشاف و استخراج مد نظر بوده و حوزه های دیگر این بخش، به علت کم توجهی از رونق لازم برخوردار نشده است. یکی از این بخش های مهم حوزه های معدنی، صنایع جنبی معدن می باشد. یکی از طرح هایی که می تواند باعث رونق و... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)