پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1382
پدیدآورندگان:
مجتبی سرلک [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، سیدمحمد اسماعیل جلالی[استاد مشاور]
چکیده: استخراج لایه های ذغال در زیر سطح زمین باعث برهم زدن وضعیت تنش ها در ایه های فوقانی می شود. با افزایش فضای خالی ناشی از استخراج ذغال، تمایل به ریزش و پرکردن این فضای خالی د لایه های سقف افزایش می یابد. در بعضی از موارد، تخریب سقف بلاواسطه و یا سقف اصلی در .... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)