پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
محمدرضا حسنی [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، حمید میرعابدینی [استاد راهنما]
چکیده: در معادن رو باز مجموع هزینه های مربوط به بخش بارگیری و باربری بیشتر از 50% هزینه های یک معدن را به خود اختصاص می دهند. همچنین بدلیل افزایش قیمت ماشین آلات معدنی و بالا بودن هزینه های سرویس و نگهداری آنها صلاح نیست که سیستم حمل و نقل بر اساس روشهای تجربی و قدیمی طراحی گردد زیرا ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)