پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
نعمت اله عسکرنژاد فراغه [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد مشاور]
چکیده: استفاده از آتشکاری کنترل‌شده در دیواره‌های نهایی معادن روباز به منظور جلوگیری از ریزش دیواره‌ها از پارامترهای مهم در کاهش هزینه‌های معدنکاری می‌باشد. چرا که وقوع ریزش در دیواره‌ها مسدود و متوقف شدن بخشی از معدن و کاهش تولید را در پی دارد. در معدن شماره 1 گل‌گهر دیواره‌ها در حال نهایی شدن هستند که با عمقتر شدن معدن و نزدیک شدن به دیواره‌های نهایی در صورت عدم استفاده از آتشکاری کنترل‌شده و وقوع ریزش دیواره‌ها باعث تعطیلی بخشی از معدن و انجام هزینه‌های اضافی برای باز کردن معدن دارد. برای ایجاد دیواره‌های صاف و بدون وقوع ریزش در معدن شماره 1 گل‌گهر طراحی الگوی آتشکاری کنترل‌شده انجام شد. به همین منظور ابتدا روش‌های آتشکاری کنترل‌شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و با در نظر گرفتن تجهیزات معدن شماره 1 گل‌گهر قابلیت استفاده از روش‌ها بررسی و روش آتشکاری پیش‌شکافی برای طراحی الگو انتخاب شد. در این تحقیق سعی شده با مطالعه منابع دردسترس و نمونه‌های مشابه انجام شده در معادن دیگر پارامترهای مؤثر بر نتایج آتشکاری پیش‌شکافی بررسی و الگوی آتشکاری کنترل‌شده مناسب در معدن شماره 1 گل‌گهر طراحی شده است. طراحی الگو با روش انتخاب شده سه بار آزمایش شد. با مشاهده، ارزیابی و اصلاح الگوی مربوط به آزمایش‌های اول و دوم، آزمایش سوم طراحی و با نتیجه‌ای قابل قبول انجام شد. این آزمایش‌ها در دیواره‌هایی که دارای درزه و شکستگی بودند انجام شد. در آزمایش‌های اول و دوم خرج‌گذاری چال‌های پیش‌شکافی به صورت جفت‌نشده انجام شد. میزان خرج مصرفی، فاصله‌داری و بارسنگ چال‌های پیش‌شکاف و چال‌های ضربه‌گیر مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از نمک در خرج‌گذاری چال‌های پیش‌شکافی در آزمایش دوم در کنترل قدرت انفجار چال‌های پیش‌شکاف به منظور جلوگیری از شکستگی و ایجاد شکاف مناسب مؤثر بود. افزایش بارسنگ چال‌های پیش‌شکاف و استفاده از خرج‌گذاری منقطع برای چال‌های ضربه‌گیر در آزمایش سوم در کنترل موج ضربه انفجار چال‌های تولیدی به منظور جلوگیری از آسیب به دیواره پیش‌شکاف موفقیت‌آمیز بود. همچنین در آزمایش سوم استفاده از خرج‌گذاری با امولایت فشنگی به صورت منقطع در چال‌های آبدار پیش‌شکاف با موفقیت انجام شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آتشکاری کنترل‌شده #پیش‌شکافی #طراحی الگو #خرج‌گذاری جفت‌نشده #معدن شماره 1 گل‌گهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)