پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مصطفی امید شفیعی [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، رضا خالوکاکائی[استاد راهنما]
چکیده: بارزترین مشخصه در معادن روباز، پله ها هستند. عوامل مختلفی بر فرآیند انتخاب ابعاد پله و در نهایت شکل نهایی پیت روباز تاثیر گذارند. نقش ارتفاع پله بسیار پررنگ تر از سایر بُعدهای دیگر پله است؛ زیرا ابعاد سایر مولفه های پله (مثل عرض و شیب رخساره پله) بطور مستقیم به تعیین ارتفاع پله وابسته است و از آن تبعیت می کنند. عوامل بسیاری در معدن به ارتفاع پله وابسته هستند که شامل شیب نهایی معدن، اندازه ماشین آلات استخراجی، ترقیق و افت استخراجی و میزان انتخابی شدن استخراج است. همچنین معادن با توجه به اهدافی که دارند، از ارتفاع پله های مختلفی استفاده می کنند. در این تحقیق رویکردی جدید به منظور انتخاب مناسب ترین ارتفاع پله اقتصادی ارائه شده است. جهت بررسی این رویکرد از داده های اکتشافی معدن 2 گل گهر استفاده شده است و چهار سناریوی قابل اجرای ارتفاع پله (ارتفاع 6، 9، 12 و 15 متر) مورد بررسی قرار داده شده است. تاثیر سناریوهای مختلف ارتفاع پله در میزان تناژ ماده معدنی، عیار متوسط، میزان محتوای فلزی، الگوی انفجار و انتخاب ماشین آلات چالزنی، بارگیری و باربری بررسی شد. ابتدا توسط نرم افزار GEOVIA GEMS مدل زمین شناسی کانسار ساخته شد. همچنین با طراحی پیت، میزان تناژ باطله و ماده معدنی در هر سناریو تخمین زده شد. از اطلاعات پروژه های مشابه و قیمت های ارائه شده توسط شرکت های پیمانکاری و همچنین بررسی و انتخاب مناسب ترین دستگاه بارگیری از نظر انتخابی شدن استخراج در هر سناریو، میزان هزینه های عملیاتی و سرمایه ای برای هر سناریو برآورد گردید. با توجه به این هزینه ها، جدول نقدیگی تنزیل-یافته برای هر سناریو محاسبه شد و ارزش خالص فعلی سناریوها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان بازیابی ماده معدنی در ارتفاع پله 15 متر بدست می آید ولی بیشینه ارزش خالص فعلی مربوط به ارتفاع پله 12 متر برای دستگاه بارگیری شاول هیدرولیکی است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادن روباز #ارتفاع پله #استخراج انتخابی #ارزش خالص فعلی #معدن شماره 2 گل گهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)