پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
کیان کرخی [پدیدآور اصلی]، رامین رفیعی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]
چکیده: صنعت در حال حاضر این واقعیت را پذیرفته است که اکثر قریب به اتفاق مواد معدنی آینده جهان، از معادن کم عیار، فوق العاده بزرگ، با تناژ بالا و فوق مکانیزه به دست خواهد آمد. از آن جایی که تعداد معادن آهن روباز دارای ذخایر سطحی محدود است، از این رو استخراج آن ها اغلب به پله های متعدد، تا عمق نسبتاً زیاد نیاز دارد. با افزایش تعداد پله ها و رمپ های موجود در معدن، تعداد و مسافت کامیون ها برای انتقال مواد به خارج از معدن افزایش می یابد. با استفاده از سیستم سنگ شکنی و حمل با نوارنقاله درون پیت (IPCC) نه تنها نیاز به افزایش ناوگان کامیون ها از بین می رود، بلکه از ایجاد رمپ های طولانی به سمت دهانه معدن جلوگیری می شود. در این تحقیق با توجه به ویژگی های معدن گهرزمین، سیستم نیمه پیوسته سنگ شکنی و حمل با نوارنقاله درون پیت (SMIPCC) برای استفاده در این معدن روباز نسبت به سیستم شاول-کامیون طراحی شده است. این سیستم شامل اجزایی اصلی نظیر ناوگان کوچکی از شاول-کامیون، مجموعه سنگ شکنی درون پیت، نوارنقاله درون پیت، نوارنقاله سطحی، تریپر (تخلیه کننده نوار) و اسپریدر (برای انباشت ماده باطله و روباره) است. تجهیزات سیستم IPCC متناسب با پارامترهای متعدد فنّی، اقتصادی و زیست محیطی معدن طراحی و انتخاب شده است. در این تحقیق با استفاده از پارامترهای مختلف مواد معدنی، باطله و روباره، به طراحی سیستم حمل با نوارنقاله با استفاده از نرم افزار Belt Analyst در معدن سنگ آهن گهرزمین پرداخته شده است. با توجه به ظرفیت بالای استخراج و خصوصیات مواد، دو مجموعه نیمه متحرک سنگ شکنی ژیراتوری و حمل با نوارنقاله برای مواد معدنی، باطله و روباره طراحی و جانمایی شده است. سپس به ارزیابی اقتصادی دو سیستم شاول-کامیون و سیستم IPCC پرداخته شد که استفاده از سیستم IPCC نسبت به سیستم شاول-کامیون توصیه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سنگ شکن و نوارنقاله درون پیت #IPCC #معدن سنگ آهن گهرزمین #نرم افزار Belt Analyst #ارزش خالص فعلی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)