پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع دکتری > سال 1401
پدیدآورندگان:
مهدی اسلام زاده [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، مهدى نجفی[استاد مشاور]
چکیده: برای بالا بردن میزان تولید و ایجاد تولید پیوسته در کارگاه های استخراج معدنکاری زغال سنگ، در کنار سایر تجهیزات مورد استفاده، به کار بردن ماشین های زغال کن شیرر لودر بسیار مفید می باشد. از این رو پیش بینی و تعیین سرعت مناسب این دستگاه ها می تواند کمک شایانی به زمان اجرای پروژه ها و اقتصاد طرح ها نماید. برای تعیین سرعت مناسب استخراج شیرر لودر، تعداد 1260 نوع برش زغال سنگ توسط شیرر، در کارگاه استخراج E3 معدن زغال سنگ مکانیزه طبس بررسی شد. ابتدا پس از برداشت و ثبت سرعت شیرر در هر برش، اطلاعات مربوط به گازخیزی در سه نقطه از طول کارگاه ،شامل گاز متان منتشر شده بر حسب درصد برروی سنسور 88 و سنسور ورودی تونل (TG) و سنسور تعبیه شده بروی دستگاه ناو زنجیری (AFC)،. و سپس مطالعات آماری، پیش بینی سرعت شیرر با سه مدل رگرسیون چند متغیره خطی و غیر خطی (نمایی و لگاریتمی) صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد ، مدل رگرسیون چند متغیره خطی ضریب تعیینR2=0.90 دارای پیش بینی دقیق تر نسبت به دو روش دیگر است.استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره خطی می توان مقدار سرعت شیرر را ، با دقت خوبی پیش بینی نمود. برای تعیین سرعت مناسب دستگاه شیرر لودر از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان می دهد نمودارهای متقاطع براساس ضریب تعیین (R2)، با توجه به معادلات (لگاریتمی, نمایی و خطی)، نوع خطی از ضریب تعیین بالاتری نسبت به سایر معادلات برخوردار است ، بنابراین بهترین مدل جهت تعیین سرعت مناسب انتخاب شد. با استفاده از معادله خطی در الگوریتم ژنتیک، سرعت مناسب استخراج دستگاه شیرر لودر برابر با 79/4 متر بر دقیقه برآورد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرعت مناسب استخراج #شیرر لودر #تحلیل های آماری #الگوریتم ژنتیک #معدن شماره یک پروده طبس.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)