پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمود یعقوبی نقندر [پدیدآور اصلی]، سید رحمان ترابی[استاد راهنما]، مهدى نجفی[استاد مشاور]، رامین رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: روش معدن کاری اتاق و پایه یک روش معدن کاری خود نگهدار می باشد که در این روش به منظور تامین نگهداری سقف، بخشی از ماده معدنی به عنوان پایه باقی گذاشته می شود. به منظور افزایش راندمان این روش، برخی از این پایه ها یا قسمتی از پایه ها بازیابی می شود. روش های بازیابی به سه دسته کلی روش های سنتی، نوین و ترکیبی تقسیم می گردند. که از میان این روش ها، روش های نوین به دلیل قابلیت مکانیزاسیون بالا و استفاده از سیستم های نگهدارنده متحرک سقف، از اقبال بیشتری برخوردار می باشند. امروزه به دلیل محدودیت های موجود در این روش ها، روش های عددی به طور وسیعی برای طراحی و مدل سازی مراحل بازیابی به کار می روند. در این تحقیق هدف بررسی روش های بازیابی پایه ها در روش استخراج اتاق و پایه معدن زغال سنگ پروده طبس با در نظرگرفتن ترتیب مراحل استخراج با استفاده از مدل سازی عددی در نرم افزار FLAC3D است. با مقایسه های صورت گرفته، به دلایل قابلیت مکانیزاسیون بالا و بازیابی چند پایه به طور همزمان، دو روش "شکاف و حفاظ اصلاح شده" و "جبهه کار کوتاه" به منظور مدل سازی بازیابی پایه ها انتخاب شدند. در ادامه با بررسی منحنی های جابه جایی، تنش قائم وارد بر لنگه ها، تغییرات فاکتور ایمنی لنگه های باقیمانده و میزان تغییرات جریان پلاستیک در مدل در طول روند بازیابی، درصد بازیابی برای دو روش "شکاف و حفاظ اصلاح شده" و "جبهه کار کوتاه" به ترتیب 70 و 82 درصد تعیین گردید. در نهایت با آنالیز و مقایسه دو روش، روش جبهه کار کوتاه به منظور اجرا در این معدن مناسب تر دیده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اتاق و پایه #بازیابی پایه #زغال سنگ #معدن پروده طبس #شکاف و حفاظ اصلاح شده #جبهه کار کوتاه #FLAC3D

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)