پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محسن ریگی خالص [پدیدآور اصلی]، محمد عطائی[استاد راهنما]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، مجید صالحی نسب [استاد مشاور]
چکیده: به طور کلی، چالزنی و انفجار در معادن جزء چهار عملیات اصلی معدنکاری نامیده می شوند که یکی از مهم ترین و حساس ترین فعالیت ها در معادن روباز هستند به طوری که به صورت مستقیم و غیر مستقیم روی دیگر عملیات ها تاثیر می گذارد. هدف اصلی از انجام عملیات انفجار در معادن روباز، خردایش سنگ و حصول ابعاد سنگ خرد شده مورد نیاز است که در نهایت به بهینه سازی هزینه های کلی معدن کاری منجر می شود. برای بدست آمدن خردایش مطلوب باید ارتباط دقیقی میان الگوی انفجاری و خردایش در نظر گرفته شود که می توان این ارتباط را از طریق بررسی الگوهای رایج و دانه بندی حاصل از انفجار در معادن بدست آورد. یکی از اهداف این تحقیق بررسی کارایی توزیع دانه بندی خردایش با استفاده از آنالیز تصویری و دست یابی به دانه بندی مطلوب در معدن مس چهل کوره است. در راستای تحقق این هدف، از توده سنگ خرد شده حاصل از 6 انفجار که با الگوی رایج معدن انجام شد، عکس برداری و با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویری Split Desktop توزیع خردایش بدست آمد که طبـق نتــایج به دست آمده و مشــاهدات واقعــی بعــد از انجــام انفجــار، مقدار قلوه سنگ با توجه به دهانه ورودی سنگ شکن حدود30تا40 درصد برآورد شد. سپس باتوجه به بررسی و آنالیز انفجارها 4 الگو برای رسیدن به خردایش مطلوب در معدن ارائه و اجرا شد. در نهایت نتایج چهار الگوی انتخاب شده بررسی و با انفجارهای قبلی مقایسه و مورد ارزیابی قرار گرفت. با بررسی های انجام شده مشخص شد که انفجار آزمایشی شماره 3 عملکرد بهتری را نسبت به بقیه دارد و به عنوان الگوی پیشنهادی مطلوب انتخاب شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: چالزنی و انفجار #خردایش #معدن مس چهل کوره #طراحی الگو #Split Desktop
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)