پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
محمد بابائیان [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، هادی حسینی [استاد مشاور]، امین درویشی [استاد مشاور]
چکیده: هدف اصلی از انجام عملیات انفجار در معادن، خردایش سنگ و حصول ابعاد سنگ خرد شده مورد نیاز است که در نهایت به بهینه سازی هزینه های کلی معدن کاری منجر می شود. برای بدست آمدن خردایش مطلوب باید ارتباط دقیقی میان الگوی آتشباری و خردایش در نظر گرفته شود که می توان این ارتباط را از طریق توزیع دانه بندی سنگ بیان کرد. بدین منظور تا کنون مدلی که بتواند توزیع خردایش سنگ را در همه معادن ارائه کند، وجود ندارد. یکی از اهداف این تحقیق بررسی کارایی توزیع دانه بندی خردایش با استفاده از تابع روزین راملر با توجه به آنالیز تصویری است. در راستای تحقق این هدف، برای بدست آوردن مقدار شاخص یکنواختی و همچنین متوسط ابعاد خردایش در معدن بوکسیت جاجرم، ابتدا پارامترهای لازم در معدن جمع آوری و سپس، از توده سنگ خرد شده عکس برداری و با استفاده از نرم افزار آنالیز تصویری Split Desktop توزیع خردایش و همچنین شاخص یکنواختی و متوسط ابعاد خردایش بدست آمد. در نهایت به دلیل اینکه مقادیر مدل های تجربی با مقدار آنالیز تصویری دارای اختلاف زیادی بود، یک مدل رگرسیونی برای معدن پیشنهاد شد. مدل رگرسیونی پیشنهادی، با توجه به مقدار متوسط ابعاد خرد شده و شاخص یکنواختی بدست آمده از آنالیز تصویری عملکرد بهتری را دارا بود و به عنوان مدل پیش بینی گر توزیع خردایش سنگ معدن بوکسیت جاجرم در نظر گرفته شد. همچنین بعد از طراحی الگو و اجرای چهار الگوی آزمایشی در معدن با بررسی میزان خردایش سنگ و همچنین بررسی قیمت تمام شده یک تن بوکسیت، الگوی انفجاری چهارم با عبور حداقل 79 درصد مواد خردشده از دهانه سنگ شکن فکی و با در نظر گرفتن هزینه کمتر نسبت به مقدار میانگین معادن بوکسیت جاجرم به عنوان الگوی پیشنهادی معدن در نظر گرفته شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#خردایش #معادن بوکسیت جاجرم #طراحی الگو #Split Desktop #مدل رگرسیونی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)