پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
سیدرضا باستان [پدیدآور اصلی]، محمد جهانی چگنی[استاد راهنما]
چکیده: بوکسیت یک سنگ رسوبی غنی از آلومینیوم است و منبع اصلی آلومینیوم در جهان محسوب می شود. بوکسیت عمدتاً از اکسید ها یا هیدروکسید های آلومینیوم به ویژه از سه کانی بوهمیت، دیاسپور و گیبسیت تشکیل شده است و غالباً با ناخالصی‌هایی نظیر دو اکسید آهن هماتیت و گوتیت، کانی‌ رسی کائولینیت، و مقادیر کمی از اکسیدهای تیتانیوم آناتاز و ایلمنیت و کوارتز همراه است. ناخالصی های مهم موجود در بوکسیت‎های شیلی (کم عیار) کارخانه آلومینای جاجرم، آهن و سیلیس می باشند. در این تحقیق، امکان حذف این ناخالصی ها از نمونه بوکسیت با استفاده از روش های مغناطیسی شدت بالا و لیچینگ مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آنالیز XRF میزان Al2O3، SiO2، Fe2O3 به ترتیب 29/2، 26/7، 25، درصد تعیین شد. همچنین، نتایج مطالعات XRD و کانی شناسی نشان داد که کانی های دیاسپور، هماتیت، کائولینیت و گوتیت کانی های اصلی تشکیل دهنده نمونه می-باشند. با استفاده از آنالیز ICP عیار Al و Fe به ترتیب 15 و 17/8 درصد تعیین شد. برای حذف ناخالصی کانی‎های آهن‎دار، آزمایش‌‎های مغناطیسی شدت بالا بر روی نمونه به منظور کاهش آهن در ابعاد 2360-1000 میکرون در شدت میدان مغناطیسی 11000 گوس به عنوان نقطه بهینه در نظر گرفته شد و در ادامه برای حذف سیلیس موجود در نمونه، از لیچینگ همزنی استفاده شد. همچنین برای آزمایش های لیچینگ از نرم افزار طراحی آزمایش ها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش های مغناطیسی شدت بالا نشان داد که در بخش غیر مغناطیسی بازیابی آلومینا (Al2O3) حدود 90 درصد با عیار 35/5 درصد بود. همچنین، در بخش مغناطیسی عیار آهن (Fe2O3) برابر 46/89 درصد بود و بازیابی آن به 31 درصد رسید. ضمناً با انجام آزمایش های لیچینگ بر روی نمونه کلسینه شده در دمای 1000 درجه سانتی گراد و مدت زمان 45 دقیقه و نیز لیچینگ آن در سود سوزآور (NaOH) با غلظت 180 گرم بر لیتر در دمای 65 درجه سانتی گراد و زمان 60 دقیقه، بازیابی SiO2 به حدود 82/84 درصد رسید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بوکسیت و آلومینای جاجرم؛ فرآیند بایر و لیچینگ؛ حذف سیلیس‎ و آهن‎؛ جداکننده مغناطیسی شدت بالا؛ طراحی آزمایش‎ها

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)