طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1384
پدیدآورندگان:
علی اکبر قره ویسی [پدیدآور اصلی]
چکیده: یکی از مشخصات کیفی بسیار مهم در بهره برداری از سیستمهای قدرت، ثابت ماندن فرکانس است که این موضوع همان مسئله کنترل تولید خودکار یا کنترل بار-فرکانس می باشد. کنترل کننده مورد استفاده سیستمهای قدرت در مسئله AGC کنترل کننده از نوع انتگرالی است که عملکرد این کنترل کننده به دلیل گستردگی روز افزون سیستم قدرت و تغییرات وسیع پارامترهای آن، تحت تاثیر قرار می گیرد. بهمبن خاطر تحقیقات زیادی برای حل این مشکل صورت گرفته و کارهای فراوانی نیز ارائه شده است. از این جمله می توان روشهای: شبکه های عصبی، کنترل ساختار متغیر، الگوریتم ژنتیک،‌کنترل روباست، کنترل فازی و ... را نام برد. در این طرح پژوهشی روش جدیدی برای کنترل بار-فرکانس سیستم قدرت ارائه می شود که در آن کنترل کننده مورد نظر از نوع کنترل کننده تطبیقی می باشد. کنترل تطبیقی از مباحث مهم و گسترده در علم کنترل است. در این طرح پزوهشی ابتدا تعمیمی از کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع ارائه می گردد. سپس، مسئله کنترل تولید خودکار با روش پیشنهادی حل می شود و عملکرد و توانایی روش پیشنهادی با کنترل کننده انتگرالی مقایسه می گردد. با مطالعه نتایج شبیه سازی دیده می شود که کنترل کننده پیشنهادی عملکرد مطلوبی دارد، طوری که در مقابل تغییرات پارامترهای سیستم نیز کارساز بوده و نقش خود را به خوبی ایفاد می نماید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)