پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
سید عبداله شنطیایی زاده [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه در ساختار جدید و رقابتی بازار برق، کیفیت توان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین مانیتورینگ و تشخیص و کلاس بندی پدیده های کیفیت توان در رسیدن به این هدف ضروری می باشد. در مانیتورینگ پدیده های کیفیت توان، تشخیص پدیده های کیفیت توان برای شبکه های برق به صورت سریع جهت ثبت و اقدام مناسب مورد نیاز است...... برای مشاهده ادامه چکیده بع فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)