پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
رامین مختاری [پدیدآور اصلی]، علی دستفان[استاد راهنما]، [استاد مشاور]، مهدی حق شناس [استاد مشاور]
چکیده: امروزه صنایع زیادی از جمله ذوب فلزات، سخت کاری، نرم کاری و.... به منابع تولید گرما وابسته اند. بازدهی پایین، سرعت عملکرد کم و آلودگی حاصل از سوخت های فسیلی این صنایع را هر چه بیشتر به سمت استفاده از انرژی الکتریکی به عنوان منبع تولید گرما سوق داده است. انرژی الکتریکی هر چند مقرون به صرفه ترین منبع تولید گرما نیست اما به عنوان منبعی با دسترس پذیری آسان، قابلیت کنترل دقیق، سرعت عملکرد بالا و پاکیزگی، بسیاری از ویژگی های مطلوب را به عنوان منبعی برای تولید گرما دارا است. در فرایند تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی علاوه بر کنترل انرژی می توان بر فرایند گرم شدن نیز کنترل داشت. به عنوان مثال یکی از روشهای گرمای الکتریکی که کنترل دقیقی بر فرایند گرما دارد القا می-باشد. همین امر لازمه تحقیق و بررسی بیشتر بر فرایند گرمای القایی را آشکار می کند. گرمکن های القایی انرژی الکتریکی را بدون نیاز به تماس فیزیکی در جسم تبدیل به انرژی گرمایی می کنند. این گرمکن های امروزه علاوه بر ذوب فلزات در کارگاه ها، می توانند به عنوان گرمکن یا به عبارت دیگر اجاق در آشپزخانه ها و دستگاه های استریل در بیمارستان ها بکار گرفته شوند. در این پایان نامه اجزاء سازنده یک گرمکن القایی طراحی شده است. همچنین برخی از این اجزاء تا حد امکان بهینه سازی شده اند. بعلاوه روشی کاملاً آنالوک به منظور کنترل خروجی سیستم پیشنهاد شده است. در توان های پایین با بکارگیری روش کنترل پیشنهادی ضمن حفظ بازده هزینه پیاده سازی کنترلر کاهش خواهد یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)