پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
علی تقوی [پدیدآور اصلی]، احمد دارابی[استاد راهنما]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]
چکیده: تجربه نشان می دهد که یک کنترلر سرعت با پارامترهای ثابت در هنگام راه اندازی و تغییرات بار نمی تواند عملکرد مناسبی را برای توربین فراهم نماید. چون کنترل سرعت در توربینها از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در این پایان نامه دو کنترلر متفاوت برای دو رژیم کار گذایی توربین طراحی می شوند و سوئیچینگ بین آنها در لحظه مناسب برای بدست آوردن پاسخ بهتر سیستم انجام می گیرد. در این پایان نامه دینامیک شیر، سیستم سوخت رسانی، کنترل درجه حرارت، کنترل سرعت و کنترل شتاب یک توربین گازی شبیه سازی و عملکرد سوئیچ کنترلر طرح شده نسبت به حالتی که یک کنترلر هم برای راه اندازی و هم برای شرایط نرمال و تغییرات بار بکار رفته است نشان داده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)