پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
رضا احمدیان ماژین [پدیدآور اصلی]، علی اکبر قره ویسی [استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: این پایان نامه در مورد موتورهای احتراق داخلی مسائل زیر را مورد بحث قرار می دهد: مدلسازی معادلات مدل موتور احتراق داخلی، تخمین پارامترها و کنترل سرعت مدل موتور احتراق داخلی. از انجا که پس از بررسی بعمل آمده از مدلسازی معادلات سیستم، مشخص شد که مدل موتور احتراق داخلی غیر خطی است لذا بر آن شدیم که پارامترهای مدل خطی شده سیستم را تخمین بزنیم و تغییرات دینامیکی سیستم را به کمک تخمین پارامتر مشاهده نموده و با تنظیم پارامتر های کنترل کننده در صدد حذف اثرات سو و تقویت اثرات مثبت این تغییرات باشیم. عمل تخمین پارامتر به کمک روش RLS صورت می گیرد. ما ابتدا بحث کنترل سرعت مدل موتور احتراق را با استفاده از روش مدل-مرجع تطبیقی (MRAC) مورد بررسی قرار داده ایم و موفق شدیم که با تغییراتی در این روش به یک روش بهبود یافته دست پیدا کنیم که یکی از امتیازات خوب این پایان نامه می باشد. سپس روش کنترل خود تنظیم تطبیقی(STAC) را نیز پیشنهاد داده و آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در پایان نیز از بحث نتیجه گیری کلی به عمل آورده و پیشنهادهایی هم برای ادامه کار بر روی این سیستم اراسه نموده ایم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)