پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
محمد حسن کیهانی[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این طرح پژوهشی، یک سیستم خنک کاری بسته طوری طراحی و ساخته شود تا ضریب حفاظت (IP) الکتروموتور افزایش یابد. در این گزارش ابتدا به بررسی روابط تحلیلی حاکم بر حرکت سیال و انتقال حرارات آن پرداخته می شود، سپس نحوه مدلسازی هندسی و فیزیکی این الکتروموتور تشریح خواهد شد. سپس آنالیز عددی مدل فیزیکی و نتایج آن که با کمک نرم افزار Fluent انجام شده است، ارائه خواهد شده و در نهایت با توجه به نتایج آنالیز عددی و با کمک نرم افزار B-Jac یک سیستم خنک کاری کارا طراحی می شود. در انتهای گزارش نیز الکتروموتور ساخته شده بر اساس نتایج پژوهش، توسط شرکت تولیدی صنعتی توربرزنراتور ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)