پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد امیر حسنی [پدیدآور اصلی]، محمود نوروزی[استاد راهنما]
چکیده: مطالعه و بررسی جریان سیال در فضای بین دو استوانه (فضای آنالوس) از جمله مسائل پایه ای و کاربردی در مکانیک سیالات به شمار می رود. در فرآیند حفاری چاه های نفت و گاز، سیال حفاری پس از خروج از سر مته و دربرگرفتن کنده های حاصل از حفاری، در فضای آنالوس جریان پیدا می کند و با طی مسیر چاه، از سر چاه به بیرون منتقل می شود. در این تحقیق به مطالعه ی عددی جریان مارپیچ سیال ویسکوالاستیک در عبور از فضای بین دو استوانه ی هم مرکز عمودی همراه با چرخش استوانه ی داخلی، پرداخته می شود. در اینجا برای نخستین بار جهت بررسی جریان سیال ویسکوالاستیک در هندسه مذکور از مدل ویسکوالاستیک گزیکس، به عنوان معادله ساختاری حاکم استفاده شده است. در این جا با مینیمم سازی تابع اختلاف بین مقادیر آزمایشگاهی و مقادیر به دست آمده از روابط موجود با استفاده از الگوریتم ژنتیک می توان طیف ثابت های زمانی سیال و لزجت های مربوط به آن ها را به دست آورد. جهت بهینه سازی این تابع خطا و پیدا کردن ضرایب یا همان ثوابت مسئله، از الگوریتم تکاملی ژنتیک استفاده شده است. هم چنین برای پیدا کردن طیف ضرایب تحرک با حل معادلات دیفرانسیل از روش رانج کوتای تطبیقی مرتبه ی چهار موجود در نرم افزار متلب و جهت به دست آوردن ضرایب تحرک بهینه از الگوریتم تکاملی (pso) استفاده شده است. به منظور مدل سازی جریان از نرم افزار منبع باز اوپن فوم که یک جعبه ابزار دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می باشد، استفاده شده است. این نرم افزار از شیوه ی عددی حجم محدود (FVM) جهت حل معادلات با مشتقات جزئی استفاده می کند. بر پایه ی شبیه سازی عددی، استقلال حل عددی از تعداد المان ها (شبکه) مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین جهت اعتباردهی به حل عددی و بررسی درستی عملکرد کد نوشته شده در نرم افزار، مقایسه ای بین نتایج حاصل از حل تحلیلی معادله ی گزیکس با حل عددی آن جهت به دست آوردن مقادیر مؤلفه ی سرعت محوری در هندسه ای مشابه هندسه مذکور (بدون چرخش استوانه داخلی) انجام شده است. در تحقیق حاضر اثر اعداد رینولدز، تیلور، وایزنبرگ و ضریب تحرک بر روی جریان سیال حفاری در فضای آنالوس مورد بررسی قرار گرفته است. با مشاهده ی تأثیر اعداد بی بعد مذکور بر روی میزان افت فشار محوری سیال، می توان به راهی برای کاهش انرژی مورد نیاز برای فرستادن سیال حفاری در فضای آنالوس دست یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیال حفاری #فضای آنالوس #اوپن فوم #معادله ی ساختاری گزیکس #سیال ویسکوالاستیک #افزودنی های پلیمری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)