پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
رسول محبی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محمد علی اردکانی [استاد مشاور]
چکیده: برج های خنک کن خشک یکی از متداول ترین برج ها در اکثر نیروگاههای موجود در مناطق کم آب می باشند. از جمله مهمترین عواملی که در رابطه با عملکرد این برج ها همواره مورد توجه بوده است، اثر شرایط محیطی بویژه وزش باد است که باعث کاهش بازدهی برج ها می گردد. وزش باد منجر به تغییر فشار استاتیکی در ورودی برج شده و بر بازدهی برج تاثیر می گذارد. جهت بررسی این اثر می توان از روشهای عددی، تجربی و میدانی استفاده نمود. هر کدام از این روشها دارای مزایا و معایب مربوط به خود بوده و مکمل هم می باشند. با توجه به مشکلات روشهای میدانی و نیاز به بررسی صحت نتایج عددی، استفاده از روشهای تجربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پایان نامه با مدلسازی یک برج خنک کن و استفاده از تونل باد، توزیع فشار در ورودی برج بررسی می گردد. همچنین جهت کاهش اثر نامطلوب باد، استفاده از دیواره های باد شکن پیشنهاد شده و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفته است
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)