پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
علی سوری [پدیدآور اصلی]، محمد محسن شاه مردان[استاد راهنما]، محمدجواد مغربی[استاد راهنما]، علی عباس نژاد[استاد مشاور]
چکیده: ساختار بدون نقص اجسام ریخته گری شده به طور نزدیکی با ارزیابی دما و زمان در طول فرآیند انجماد در ارتباط می باشد. مدلهای تحلیلی و عددی زیادی در طول دو دهه اخیر جهت بررسی انتقال حرارت در طول انجماد توسعه یافت و نتایج شبیه سازی الگوی انجماد در ریخته گری، موفقیت های بسیاری در فرآیندهای ریختخه گری بوجود آورد.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)