پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
مهدی سراج اکبری [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد شاهسون [استاد مشاور]
چکیده: پدیده ی ضربه آبی همواره به عنوان یکی از مشکلات اساسی در سیستمهای مختلف هیدرولیکی مورد بحث بوده است. در این پایان نامه سعی شده است پدیده مذکور از نظر کیفی و تئوری بررسی و با استفاده از روشهای عددی و با در نظر گیری شرایط مختلف تحلیل شود. با توجه به اینکه تحلیل هر پدیده ی گذرا نیازمند دانستن شرایط اولیه است، لذا دستیابی به شرایط اولیه در سیستمهای آبرسانی ابتدای کار قرار گرفته است. سرعت موج در داخل لوله به عنوان یکی از عوامل کلیدی در چگونگی گذرای جریان برای شرایط مختلف محاسبه می شود. پدیده ضربه آبی برای ساده ترین سیستم شامل مخزن، تک لوله و شیر انتهای لوله مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن لوله های سری و سیستمهای پیچیده آبرسانی شامل اتصالات چند لوله ای تحلیل می شود. تجهیزات جانبی شامل پمپ، شیر، مخزن موج گیر و مخزن هوایی به سیستمهای مختلف اضافه شده و نحوه مدلسازی، تحلیل و تاثیرات آنها در ایجاد و کنترل جریان گذرا بیان می شود. روش مشخصه ها با توجه به مناسب بودن جهت استفاده در برنامه های کامپیوتری به عنوان روش عددی در مدلسازی سیستمها و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)