پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
لیلا ترکمن [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، دکتر فرزدی [استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد مشاور]
چکیده: نظر به اینکه طبق بند (و) از تبصره 19 برنامه دوم توسعه، دولت جهت صرفه جویی و منطقی کردن مصرف انرژی، موسسات ذیربط را موظف به ایجاد استاندارهای مصرف انرژی نموده و مصرف لوازم خانگی نیز جزو مصارف عمده در کشور بشمار می آید لذا هدف وموضوع پایان نامه حاضر، طراحی برچسب انرژی برای کولرهای آبی خانگی است وبرای رسیدن به این هدف نتایج آزمونهای استانداردعملکرد کولرهای آبی ساخت داخل کشور جمع آوری شده وبرحسب یکی ازروشهای مدلسازی بااستفاده ازدمای حباب خشک و نسبت رطوبت هوای ورودی و روابط سایکرومتریک، EER یعنی نسبت بازدهی انرزی محاسبه میگردد. ضمن مقایسه عددی نتایج حاصل از آزمایشات استاندارد انواع کولرها با نتایج مدلسازی، دقت مدل بکاربرده شده برای کولر مورد بررسی قرار گرفته و پس از مقایسه با دقت مطروحه در استانداردهای بین المللی بر اساس EER برای ظرفیت ظرفیت سرمادهی، هوادهی، توان الکتریکی و آب مصرفی برچسب انرژی از A(پربازده ترین) تا G (کم بازده ترین) طراحی می گردد و نهایتا برای بهینه سازی مصرف انرژی و بالا بردن رتبه دهی آن راهکارهای لازم ارائه می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)