پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1384
پدیدآورندگان:
علی عباس نژاد [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد شاهسون [استاد مشاور]
چکیده: برج های خنک کن خشک یکی از متداول ترین برج ها در نیروگاههای موجود در مناطق کم آب می باشد. یکی از مهمترین عواملی که در رابطه با عملکرد این برج ها مطرح است اثرات شرایط محیطی است. از موثرترین این عوامل، سرعت وزش باد و دمای بالای محیط است که باعث افت عملکرد این برجها می شود. دراین پایان نامه ابتدا مشکلاتی که نیروگاهها در هنگام وزش باد دچارآن می شوند معرفی می شود. سپس با استفاده از روش تفاضلات محدود پیشرو زمانی و روش بالادستی برای مشتقات مکانی، معادلات حاکم در حالت جابه جایی طبیعی( بدون وزش باد) به صورت عددی حل شده است. در ادامه با توجه به اینکه وزش باد مساله به صورت سه بعدی است، معادلات حاکم با استفاده از نرم افزار FLUENT‎ مدلسازی شده و عوامل افت راندمان برج های خنک کن تحت اثر باد تحلیل می شوند. همچنین عملکرد برج ها در دماهای مختلف محیط بررسی شده است. در انتها برای بهبود عملکرد برجها تحت شرایط باد متقاطع، ایجاد تغییراتی در شکل خارجی برج پیشنهاد شده و اثرات دیوارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از دیوارهای بادشکن در ورودی و خروجی برج باعث کاهش اثر نامطلوب باد می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)