پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
نوید رضایی [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]، محمد لایقی [استاد مشاور]
چکیده: لوله های گرمایی به عنوان یکی از مهمترین وسیله های انتقال حرارت در صنعت کاربرد بسیاری دارند. در این پروژه تحلیل،طراحی و ساخت یک لوله گرمائی از جنس آلومینیوم و با سیال عامل آب مقطر است و در رنج دمائی ‎۲۰ تا ‎۵۰ درجه سانتیگراد کار می کند. مهمترین هدف ما از ساخت چنین وسیله ای ایجاد یک سطح همدما می باشد. در این تحقیق ابتدا مروری بر لوله های گرمایی ، اصول کارکرد و کاربرد های آن صورت گرفته است .سپس با استفاده از یک تحلیل دو بعدی نحوه بدست آوردن پروفیل های سرعت و فشار و دما در نواحی بخار و مایع تشریح شده است .در قسمت بعدی ملاحظاتی که باید در طراحی لوله های گرمایی رعایت کرد بیان می شود ، سپس نحوه ساخت اجزا لوله گرمایی مسطح با در نظر گرفتن این ملاحظات و نیز نحوه سر هم بندی آنها با جزئیات کامل شرح داده شده است . در این قسمت ساخت مهمترین جز لوله گرمایی که فتیله است نیز ارایه گردیده است. با اندازه گیری خواص فیتیله به صورت تجربی مشخص شد که پروسیتی ان در حدود 80 درصد است. در قسمت تست های عملکرد لوله گرمایی مسطح ابتدا نحوه تخلیه و شارژ لوله گرمایی مطرح شده و در ادامه پروفیل های دمای سطوح بالایی و پایینی لوله گرمایی با شار های مختلف رسم شده است .نتایج حاصل از این پروفیل ها نشان می دهد که لوله گرمایی به صورت مطلوبی یک سطح همدما ایجاد می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)