پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
عبداله شاطری [پدیدآور اصلی]، محمد حسن کیهانی[استاد راهنما]
چکیده: در فصل اول تا پنجم این پروژه، یک نیروگاه صنعتی که در آن از سیستم تولید همزمان نیرو و بخار جهت یک فرآیند صنعتی استفاده شده است، به روش آنالیز اگزرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای واحدهای مختلف نیروگاه مانند بویلر، توربین بخار ، شبکه انتقال بخار، شیرهای کاهش فشار و سیستم سردکن بخار، تراز اگزرژی محاسبه و محلهای افت اگزرژی و میزان آن تعیین گردیده، نتایج حاصل با موارد مشابه در منایع مقایسه و درستی محاسبات نشان داده شده است..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ندارد

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)