پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
مسعود عرب رحیمی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]
چکیده: یکی از مشکلات سازه‌های بتن‌آرمه، خوردگی آرماتورها به دلیل قرار گرفتن در شرایط محیطی مخرّب می-باشد. از جمله راه‌های مقابله با پدیده خوردگی، حذف فولاد و یافتن مصالح مناسب جهت جایگزینی فولاد می باشد. میلگردهای پلیمری مسلح به الیاف، FRP Bars، به ‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین، تعریف و مورد استفاده قرارگرفته است. این نوع آرماتورها رفتار شکل‌پذیری نداشته و تا حد گسیختگی رفتار الاستیک از خود نشان می دهند، از طرفی بتن نیز در کشش و فشار ترد و شکننده است و در کرنش فشاری ناچیزی (در حدود ۰٫۰۰۳) گسیخته می‌شود؛ لذا مقاطع بتنی مسلّح به آرماتورهای FRP رفتاری ترد از خود نشان می دهند. بنابراین با توجه به اهمیت شکل پذیری به عنوان یکی از نیازهای طراحی در اکثر آیین نامه ها، در این پژوهش به بررسی شکل پذیری این نوع مقاطع پرداخته شده است. جهت جبران شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح به آرماتورهای FRP، سه رویکرد متفاوت شامل: 1- جایگزین کردن بتن متداول توسط بتن پلیمری(PC) 2- جایگزین کردن بتن متداول توسط بتن اصلاح شده پلیمری (PMC) 3- جایگزین کردن بتن متداول توسط کامپوزیت سیمانی مهندسی شده (ECC) مورد بررسی قرار گرفته است. در حقیقت هدف از این نوآوری، استفاده از ظرفیت شکل پذیری PC، PMC و ECC جهت تامین نیازهای شکل پذیری تیرهای بتن مسلح بوده است. اثر استفاده از این رویکردها، توسط منحنی های رفتاری و فرضیات موجود در رفتار خمشی تیرها مدل سازی شده است. در این مدل که به صورت یک برنامه کامپیوتری (به زبان برنامه نویسی Fortran) ارائه شده است، رفتار خمشی المان به طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد. جهت اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، نتایج مدل برای تیرهای بتن مسلح با نتایج مقالات معتبر مقایسه شده و مشاهده گردید که مدل قادر است با دقت مناسبی رفتار خمشی آن ها را پیش-بینی کند. دقت برنامه ارائه شده در پیش بینی رفتار و بار بیشینه قابل تحمل، بیش از 95 درصد می باشد. مقادیر کمترین شکل پذیری مجاز برای بتن آرمه معمولی بر اساس آیین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامه ACI 318-14 ، توسط برنامه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته و اثر پارامترهای متفاوت بر روی آن ارزیابی شده است. کمترین شکل پذیری مجاز برای مقاطع بتن آرمه متداول، به طور تقریبی برابر 2 می باشد. نتایج نشان می دهند که می توان با جایگزین کردن مصالح شکل پذیر به جای بتن متداول و استفاده از ظرفیت شکل پذیری آن ها، بر مشکل عدم شکل پذیری مقاطع بتنی مسلح به میلگردهای پلیمری، بر اساس معیارهای معتبر علمی، غلبه کرده و مقاطعی را پیشنهاد کنیم که ضرورت شکل پذیری آیین نامه ها را اقناع کنند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شکل‌پذیری #میلگرد FRP #بتن پلیمری اصلاح‌شده #رفتار خمشی #منحنی ممان-انحنا #منحنی بار-تغییر مکان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)