پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محسن رضاپور کجیدی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: سقف‌های مرکب نسبت به سیستم‌های سنتی اجرای سقف، مانند سیستم تیرچه‌بلوک دارای مزیت‌های اقتصادی و اجرایی فراوان می‌باشد. به منظور بهبود شرایط سقف‌های مرکب که دارای عملکرد یک‌طرفه هستند، عملکرد دوطرفه برای این سیستم پیشنهاد شده است. با استفاده از ضوابط حاکم بر سقف‌های مرکب و مدلسازی‌های گوناگون، تنش‌ها و تغییرمکان‌ها در سیستم جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به مقایسه‌های انجام شده بین عملکرد یک‌طرفه و دوطرفه‌ی سقف‌های مرکب، نتیجه شد که مقدار نسبت تنش‌ها و فولاد مصرفی برای تیرهای فرعی، به ترتیب 11/34 و 10/4 درصد کاهش و میزان فرکانس 14 درصد افزایش یافته است. بنابراین عملکرد دوطرفه دارای مزایای اقتصادی و سازه‌ای بیشتری نسبت به عملکرد یک‌طرفه می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سقف‌های کامپوزیت #عملکرد دوطرفه #نرم‌افزار ETABS #نرم‌افزار ABAQUS

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)