پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
متین خرمالی [پدیدآور اصلی]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: وجود درز در سازه‌ها و زیرساخت‌های بتنی، چه در هنگام ساخت سازه‌های جدید و چه با هدف ترمیم و مقاوم‌سازی سازه‌های موجود، امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رفتار و تعیین میزان اثرگذاری درزهای ایجاد شده در این سازه‌ها می‌باشد. بدین‌منظور در ابتدا با طراحی یک‌سری آزمایش، خصوصیات مکانیکی نظیر مقاومت‌های کششی، برشی و انرژی شکست بتن و درز تعیین شده‌اند. نتایج حاکی از کاهش شدید 50 الی 85 درصدی در پارامترهای مقاومتی درز، نسبت به بتن یک‌پارچه است. هم‌چنین رفتار تیرهای بتن‌آرمه ترمیم شده در قسمت‌های کششی و فشاری با استفاده از آزمایش خمش چهار نقطه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. قسمت ترمیمی مورد مطالعه در این تحقیق، پوشش بتنی روی میلگردها درنظرگرفته شد. نتایج به‌دست آمده کاهشی محسوس در پارامترهایی نظیر انرژی جذب شده، شکل‌پذیری و سختی در این تیرها را نشان می‌دهد. در ادامه با استفاده از شبیه‌سازی عددی به کمک نرم‌افزار ABAQUS، هر کدام از تیرهای ترمیم شده مدل‌سازی و نتایج آن‌ها با داده‌های آزمایشگاهی صحت‌سنجی شدند. سپس با تعمیم نتایج حاصل از مدل‌سازی عددی این تیرها، یک قاب بتن‌آرمه ترمیم شده تحت حالت‌های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر اختلاف ناچیز در رفتار نمونه‌های ترمیم شده نسبت به نمونه یک‌پارچه می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#درز سرد #ترمیم و مقاوم‌سازی #خمش چهار‌نقطه‌ای #انرژی شکست #مقاومت کششی #مقاومت برشی #آزمایش پوش-آف #آزمایش دونیم‌شدگی #نرم‌افزار ABAQUS

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)