پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
فائزه خلیقی [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، علیرضا کرامت [استاد راهنما]
چکیده: چکیده در حین پدیده ضربه قوچ، نیروهای دینامیکی قابل توجهی به سازه لوله وارد میشود، چنانچه این نیروها باعث حرکت و تغییر شکل شبکه لولهها شوند، پدیدهای به نام تداخل سیال-سازه (FSI) اتفاق خواهد افتاد. مباحث تداخلی سیال- سازه، مانند کوپله پواسن و اتصال و اثرات آن‌ها بر نتایج پدیده ضربه قوچ، به ویژه در سیستم های لوله با درجه اهمیت بالا، همواره مورد توجه بوده است زیرا این اثرات به صورت ایجاد نوسان و افزایش در هدهای فشار و همچنین جابه جایی های دیواره لوله مشاهده می شود. معادلات حاکم بر این پدیده از نوع هذلولوی می‌باشند و به دو دسته معادلات هیدرولیکی و سازه‌ای تقسیم می‌شوند. روش‌‌های عددی متنوعی نظیر روش‌های تفاضل محدود، حجم محدود، المان محدود و یا ترکیبی از این روش‌ها برای حل معادلات FSIبه کار گرفته شده است. از جمله روش‌های موفق در این حوزه، روش‌های خطوط مشخصه و گودونو می‌باشد. در روش خطوط مشخصه گام‌های زمانی و مکانی باید نسبت به هم تناسب خاصی داشته باشند و به همین علت بازه‌های زمانی باید وابسته به ابعاد مسئله انتخاب انتخاب شوند. در روش گودونو نیز مدت زمان حل مسائل به دلیل استفاده از مسئله ریمان طولانی است. از این رو به دنبال روشی می‌باشیم که مشابه روش‌های خطوط مشخصه و گودونو دقیق باشد و از سویی معایب این روش‌ها را نداشته باشد. در این پایان نامه، روش‌های لاکس-فردریش، لاکس-وندروف، لاکس-وندروف با فیلتر غیرخطی، روش نسیاهو-تادمور و مک کورمک که به عنوان روش‌هایی موثر در حل معادلات هذلولوی شناخته می‌شود به کارگرفته شد و دو مسئله در این زمینه حل شد و به منظور بررسی صحت روش‌های معرفی شده، نتایج حاصل از این روش‌ها با نتایج روش خطوط مشخصه (MOC) و گودونو مقایسه شد. در مسئله اندرکنش سیال-سازه، نتایج حاصل از روش‌های لاکس-فردریش و نسیاهو-تادمور تطابق مناسبی با نتایج حاصل از روش‌های MOC و گودونو داشت. در مسئله ضربه قوچ در حالت بسته شدن تدریجی شیر، همه روش‌های معرفی شده در این پایان نامه، با دقت مناسبی ناپیوستگی‌های موجود در هد فشاری سیال را مدل نمودند ولی در حالت بسته شدن آنی، روش‌های لاکس-وندروف، لاکس-وندروف با فیلتر غیرخطی و مک کورمک در مدلسازی این ناپیوستگی ‌ها ناموفق بوده و نوسانات بسیاری در محل این ناپیوستگی‌ها مشاهده می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ضربه قوچ #اندرکنش سیال-سازه #لاکس-فردریش #لاکس-وندروف #نسیاهو-تادمور #مک کورمک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)