پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1383
پدیدآورندگان:
سید محمد سجادی [پدیدآور اصلی]، محسن تدین [استاد راهنما]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]
چکیده: بتن با طراحی و اجرای مناسب، همواره به عنوان یکی از مصالح پر مصرف در سازه های عمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال روند کند و زمان بر کسب مقاومت در بتن از معایب آن محسوب می شود. یکی از روشهای موجود جهت تسریع در کسب مقاومت، استفاده از بخار برای عمل آوری بتن است. امکان جابجایی سریعتر قطعات بتنی، آزاد شدن زودتر قالب ها، کاهش زمان تحویل قطعه به خریدار، کاهش زمان عمل آوری، افزایش سرعت تولید، نصب سریعتر قطعات، آزاد شدن زودتر بستر پیش تنیدگی و کاستن از فضای اشغال شده جهت دپوی قطعات بتنی از مزایای عمل آوری بتن با بخار می باشد..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عمل آوری با بخار #دوام #مویینگی #جذب آب #‌مقاومت فشاری #خوردگی #خلیج فارس #تسریع مقاومت #بلوغ بتن #پتانسیل خوردگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)