پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
نگار قائم پناه [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]
چکیده: در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی، کاربران سوالات خود را به زبان طبیعی پرسیده و پاسخ های مرتبط را دریافت می کنند. به دلیل وجود تعامل در این سیستم ها، کاربران می توانند توضیحاتی را راجع به سوالات خود مطرح کرده و دقت پاسخگویی را افزایش دهند. گفتگوهای انسانی دارای ویژگی های فراوانی می باشند که یکی از این ویژگی ها کنترل مکالمه می-باشد. در این گفتگوها، کنترل مکالمه ممکن است بین افراد جابجا شود. چنین تعاملاتی دارای ویژگی ابتکار عمل ترکیبی هستند. در این گفتگوها، در هر زمان یک شخص ممکن است ابتکار عمل را در اختیار بگیرد و جریان مکالمه را تغییر و هدایت کند. ویژگی ابتکار عمل ترکیبی یک جنبه مهم و موثر در همکاری افراد برای حل مشکلات است و باعث می شود افراد به عنوان یک تیم، کارایی بیشتری داشته باشند. هدف از این تحقیق، شناسایی کنترل کننده مکالمه در سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی با استفاده از تکنیک های آماری است. این روش بر خلاف روش های دیگر که عمدتا از تجزیه و تحلیل معنایی و گرامری استفاده می کنند، از روش های آماری و فاقد تجزیه و تحلیل معنایی و گرامی استفاده می کند و از این رو مستقل از زبان می باشد. برای تشخیص کنترل کننده در این روش، پایگاه داده مربوطه تهیه و سیستم با استفاده از روش های آماری آموزش داده می شود. در این تحقیق از یک پایگاه داده که برای این منظور طراحی شده، استفاده شده است. برای تشخیص کنترل کننده از روش هایی مثل فاصله اقلیدسی، همینگ، مینکوفسکی، بیزین، k نزدیک ترین همسایه، k میانگین، ماشین بردار پشتیبان، شباهت کسینوسی و TF-IDF استفاده شده است. بهترین کارایی در این سیستم روش ماشین بردار پشتیبان با 91.49 درصد می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های پرسش و پاسخ تعاملی #ابتکار عمل ترکیبی #کنترل کننده مکالمه #ابتکار عمل #روش های آماری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)