پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
سلیمه سادات شهر آئینی [پدیدآور اصلی]، مرتضی زاهدی[استاد راهنما]، مهدی یعقوبی[استاد مشاور]
چکیده: در سیستم‌های پرسش و پاسخ اتوماتیک ، کاربران پرسش‌های خود را به زبان طبیعی مطرح می‌کنند و سیستم پاسخ ممکن را بازمی‌گرداند. با این وجود در سیستم‌های پرسش و پاسخ اتوماتیک، گفتگوی پیوسته بین کاربر و سیستم وجود ندارد و کاربران نمی‌توانند نیاز خود را توضیح دهند. از این‌رو دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در اولین تعامل بین کاربر و سیستم بسیار مشکل است. افزودن تعامل به این سیستم‌ها، امکان طرح سوالات مرتبط و ارائه توضیحات لازم از طریق گفتگو بین سیستم و کاربر را فراهم می‌کند و دقت پاسخگویی را افزایش می‌دهد. هدف از این تحقیق، طراحی یک سیستم پرسش و پاسخ مبتنی بر تعامل با استفاده از تکنیک‌های آماری جهت استخراج دانش نهفته در متون ساختارنیافته است. این سیستم برخلاف سیستم‌های پیشین که عمدتا از تجزیه و تحلیل‌های معنایی و گرامری استفاده می‌کنند، از روش‌های مبتنی بر معنا و گرامر استفاده نکرده و از این‌رو مستقل از زبان می‌باشد و با در اختیار داشتن پایگاه‌ دادگان مناسب هر زبان می‌تواند به سوالات مطرح شده به آن زبان پاسخ دهد. سیستم طراحی شده از پایگاه ‌‌دادگان فارسی که به این منظور طراحی شده است، جهت آموزش و ارزیابی استفاده می‌نماید. میزان کارایی سیستم طراحی شده با استفاده از اندازه‌گیری معیارهای کمی و کیفی سنجیده شده است. مقایسه مقادیر به دست آمده افزایش 22.3% دقت پاسخگویی را نسبت به سیستم‌های پرسش و پاسخ اتوماتیک نشان می‌دهد. همچنین بررسی نظرات ارائه شده توسط کاربران نشان‌دهنده رضایت آنها از کیفیت تعامل برقرار شده با سیستم می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم پرسش و پاسخ تعاملی #بازیابی اطلاعات #سیستم پرسش و پاسخ #تعامل انسان و ماشین

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)