پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
هانیه شاهسونی [پدیدآور اصلی]، سید علی سلیمانی ایوری[استاد راهنما]، علیرضا احمدی فرد[استاد راهنما]
چکیده: در مبحث پردازش تصویر برای از بین بردن نویزهای تصادفی مانند نویز فلفل نمکی، نویزهایی که از طریق لرزش دست هنگام عکس گرفتن ایجاد شده یا نویزهایی که به دلیل کمبود روشنایی در تصویر ایجاد گشته است، فیلترها نقشی اساسی ایفا می کنند. مشکل اساسی که در فیلتر کردنیک تصویر با آن مواجه می گردیم، عملیات ضرب است که باعث افت سرعت می گردد. اگر پیاده سازی فیلتر روی سخت افزارهایی مانند FPGAمد نظر باشد ضرب جای زیادی اشغال خواهد کرد و اگر چند ضرب کننده لازم باشد به راحتی ممکن نخواهد بود. هدف این پژوهش اجرای روشی است که در آن به جای استفاده از عمل ضرب که سبب افت سرعت و اشغال فضا می گردد، از عمل جمع و شیفت استفاده کنیم که در این صورت با افزایش سرعت فیلتر کردن سیگنال مواجه خواهیم شد. این مهم با انجام عملیات بصورت باینری ممکن است اما روشی به نام«رقم علامت کانونی» وجود دارد که در آن تعداد ارقام غیر صفر نسبت به حالت باینری بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است.بنابراین راه حل مناسب-تری بشمار می آید. این روش در گذشته بر روی فیلتر FIRپیاده سازی شده است و علاوه بر اینکه شاهد بهبود سرعت عمل فیلتر کردن بوده اند، قادر به استفاده از این فیلتر ها با مرتبه های بالاتری گردیده اند. پژوهش حاضر تلاشی است بر شیوه نوین اجرای CSD «رقم علامت کانونی» -Canonic Signed Digit – برروی یک فیلتر دو بعدی با دقت 8 بیت تا 20 بیت نتایج را ثبت و با اعمال این فیلتر به صورت باینری مقایسه شده استکه خود در این امر نوآوری محسوب می شود، که در این قیاس کاهش چشم گیر تعداد جمع کننده ها قابل توجه است. ضمن اینکه خطا در روش پیشنهادی نسبت به دستور آماده متلب (Conv)حداقل مقدار ممکن را داراست که به صورت تفاوت این دو روش بخش بر صد محاسبه شده است. به فرض اگر تعداد بیت های مورد نظر برای ضرایب فیلتر را 12 بیت لحاظ کنیم، تعداد جمع کنند ه هایی که در روش پیشنهادی استفاده می شود 84 است. در حالی که این تعداد برای روش باینری 286 به دست آمده است. و میزان شباهت روش پیشنهاد شده نسبت به دستور آماده متلب 93% است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رقم علامت کانونی #فیلتر دوبعدی #شیفت #جمع کننده #عمل جمع #عمل ضرب #باینری.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)