پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
سهام عموری [پدیدآور اصلی]، رمضان رمضانی اومالی[استاد راهنما]
چکیده: بشر از دیر باز با پدیده های مخرب طبیعی روبه رو بوده و همیشه سعی کرده راه حل هایی برای مقابله با این پدیده ها پیدا کند. از این پدیده ها، زمین لرزه ها نقش تخریبی زیادتری در زندگی بشر داشته است. هرچندگاهی، وقوع زمین لرزه جان هزاران انسان را مورد تهدید قرار داده است، بسیاری از سازه ها و تأسیسات ساخته دست بشر را تخریب کرده و خسارت جانی و مالی فراوانی را به بار آورده است. از آنجایی که زلزله به عنوان یکی از بلایای طبیعی، خسارات مالی و جانی زیادی به بشر در طول تاریخ وارد کرده است لذا ازریابی خطر زمین لرزه در مناطق زلزله خیز حائز اهمیت فراوان است. برای این کار پارامتر جنبش نیرومند زمین برای مؤلفه حداکثر شتاب افقی نیز به روش احتمالی و بر اساس میزان حداکثر شدت زلزله‌ای که گسل می‌تواند ایجاد کند برای گسل‌های شعاع 150 کیلومتری شهر میامی محاسبه شده، که این امر در شناخت مناطق با خطر لرزه‌ای می‌تواند کمکی شایانی داشته باشد و از آن به منظور مقاو‌م‌سازی و کنترل طراحی سازه‌های موجود و آتی در مقابل خطر زمین‌لرزه‌ای، می‌توان بهره برد. بر اساس محاسبات انجام شده بیشترین مقادیر شتاب لرزه‌ای در نواحی مرکزی منطقه شعاعی 150 کیلومتری اطراف شهر میامی در نزدیکی این شهر و در ناحیه شمال باختری منطقه مشاهده می‌شود. بیشینه شتاب افقی محاسبه شده در منطقه مورد مطالعه در اطراف گسلهای میامی،حکم آباد و ارمیان می باشد که به ترتیب 0.68 ،0.67 و 0.35 شتاب گرانشی(g) می باشد مهم‌ترین چشمه‌های لرزه‌زا در شعاع 150 کیلومتری شهر میامی، گسل‌های میامی، حکم آباد و ارمیان می‌باشند ه به ترتیب با توان لرزه‌زایی ، Ms=8، Ms=8 و Ms=7.9 سایر چشمه‌های لرزه‌زای مهم منطقه، بیشترین شتاب لرزه‌ای را در این منطقه ایجاد می‌نمایند. بر اساس نقشه هم شتاب لرزه ای بیشینه شتابی که از گسلهای فعال بر میامی وارد می شود بطور متوسط 0.4g برآورد شده است که63 درصد منطقه در کلاسهای خطر زیاد و خیلی زیاد از نظر لرزه خیزی قرار دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هم شتاب لرزه ای #توان لرزه زایی #منطق فازی #گسل میامی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)